Larissa Tuzovskaia Svennum`s arbejdsområder:

Parforhold, skilsmisser / "blandede" familier

Rådgivning i forhold til opdragelse / skoletrivsel, også i forhold til skolegang i modtagelsesklasser samt opstart i børnehave

Psykologiske undersøgelser af russisktalende flygtninge med det formål at afklare og afdække de forhåndenværende ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet

Holder foredrag og kurser

Foredrag:

kulturmøde, tilpasning og integration

det tosprogede/tvekulturelle barn, identitetsdannelse og udvikling

forældresamarbejde

Kurser:

  kulturpsykologi i psykosocialt arbejde med traumatiserede børn og familie

PTSD - tilstande og den efterfølgende påvirkning af det psykosociale liv

 

Tilbud til kommuner og jobcentre:

Fungerer som akuttilbud, uden venteliste

Yder konsulentbistand i forbindelser med enkeltsager, hvor der forventes at klienten kan profitere af psykologhjælp

Afklaring af tilpasningsevne/aktivering i den nye kultur

Kan fungere som supplement til eksisterende PPR system, når der er tale om russisk talende børn og unge

  

Jeg udfører mit arbejde på såvel dansk som rusisk, derfor er der ikke brug for tolk til russisktalende klienter.
 
Som medlem af DP er jeg underlagt psykologlovens tavshedspligt.

 tlf. 30420302.

Nordjysk Webdesign