Hypnose ved følger efter hjerneskader :

Ny dansk forskning har vist, at hypnose kan have en god effekt på de mentale eller kognitive funktioner, som ofte bliver påvirket, når man får en hjerneskade. 
Resultaterne fra forskningen tyder på, at funktioner som korttidshukommelse, mental fleksibilitet og mentalt tempo kan påvirkes ganske betydeligt i positiv retning.
Forskningsresultaterne tyder altså på, at hypnose kan anvendes som redskab i kognitiv genoptræning. Det bemærkelsesværdige er, at resultaterne kan også frembringes, selvom hjerneskaden er flere år gammel. Resultaterne viser sig både hos unge og gamle.

Afhængigt af, hvor ramt klienten er, mødes jeg med klienten og enten pårørende eller kontaktperson, eller klienten alene, hvis det er tilrådeligt. Første møde bruges udelukkende til at høre om situationen og påbegynde en relation. Dette møde er gratis.

Hvis klienten har en smartphone, kan hypnosen optages og høres igen og igen.

Hypnosen handler om to ting, klienten gerne vil blive bedre til igen. Det er to ting, som klienten og jeg finder i fællesskab. Hypnoserne udvikler jeg individuelt til den enkelte og de ændres lidt hen ad vejen.

 

Jeg kommer på hjemmebesøg, så klienten føler sig så tryg som muligt.

Nordjysk Webdesign