Som noget nyt tilbyder jeg nu hypnose til mennesker med følger efter hjerneskader.

Hypnose og følger efter hjerneskader :

Ny dansk forskning har vist, at hypnose kan have en god effekt på de mentale eller kognitive funktioner, som ofte bliver påvirket, når man får en hjerneskade. 
Resultaterne fra forskningen tyder på, at funktioner som korttidshukommelse, mental fleksibilitet og mentalt tempo kan påvirkes ganske betydeligt i positiv retning med bare fire gange hypnose fire uger i træk.
Forskningsresultaterne tyder altså på, at hypnose kan anvendes som redskab i kognitiv genoptræning. Det bemærkelsesværdige er, at resultaterne kan også frembringes, selvom hjerneskaden er flere år gammel. Resultaterne viser sig både hos unge og gamle.

Nordjysk Webdesign